SOSYAL SORUMLULUK AKTİVİTELERİ

Koza Holding şirketlerinden ÖZDEMİR ANTİMUAN, “Doğru iletişimi güçlendirerek sürekliliğini sağlamak” ilkesi ile hareket eder. Yöre halkını sosyal sorumluluk projeleri ile sosyal yönden desteklemek birincil hedefidir. Faaliyet gösterdiği yöredeki bütün üyelerin ihtiyaçlarına ve isteklerine saygı ve anlayış göstererek; yöre insanının sağlık, eğitim ve kültürel alanda gelişimini ve ilerlemesini sağlamak adına çok sayıda projelendirme faaliyeti yürütmektedir.

Faaliyetlerini birlikte çalıştığı toplumlara fayda sağlayacak şekilde yürüterek; bulunduğu yöredeki halkın ihtiyaçlarını dikkatle incelemektedir.

Faaliyet gösterilen bölgeler için projelendirme aşamasındaki faaliyetleri:

  • Özdemir Antimuan, yöredeki eğitim alt yapısını güçlendirerek yöre halkının ekonomik ve sosyal gelişimine destek olacaktır. Yöredeki okulları yenilemek, bilgisayar alt yapı sistemlerini oluşturmak, öğrencilere çeşitli konularda eğitimler vermek, okulların eksiklerini gidererek geleceğimiz çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim görmelerine olanak sağlamak hedefleri arasındadır.
  • Halk sağlığını birincil öncelik olarak gören Özdemir Antimuan; sağlık ocakları yapımı, revizyonları, düzenli sağlık taramaları ile toplumumuzun bilinçlenmesinde önemli rol oynayacaktır.