TEMEL DEĞERLER

  • Şeffaflık ve dürüstlük,
  • Çalışanlara ve yöreye değer vermek,
  • Yaratıcılık ve Yenilikçilik,
  • Sosyal onay,
  • Takım çalışması ve güçlü iletişim,
  • Mükemmele ulaşmayı hedeflemek,
  • Teknolojik değişiklikleri takip etmek ve uygulamak.